Ogólne informacje

1. Każda osoba rozpoczynająca przygodę z  pływaniem zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem organizatora zajęć jak i regulaminem pływalni.

2. Uczestnik jest zdrowy, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych - pływania.

3. Każda osoba uczestnicząca w zającach indywidualnych oraz grupowych powinna posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową NW.

5. Uczestnik zajęć spożywa ostatni posiłek na min. 1 godzinę przed zajęciami.

6. Rodzice, opiekunowie mają zakaz wchodzenia na płytę pływalni w ubraniu.

7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, opiekunowie.

8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora np. awarii na pływalni zajęcia odbędą się w innym terminie.

9. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez SMS.

10. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów organizatora zajęć i pływalni.

 

Zajęcia grupowe

1. Rok szkolny zajęć grupowych składa się z dwóch semestrów. Dni zajęć są wymienione na stronie pod grafikiem.

 

Zapisy przez SMS pod numer telefonu 501-586-747. 

Imię i Nazwisko:

wiek:

grupa i godzina:

numer telefonu kontaktowy:

adres e-mail:


2. Rezerwacja miejsca na kursie grupowym do 20 czerwca 2021 następuje po opłaceniu pierwszej raty za dwa miesiące zajęć. Cały semestr to trzy raty. 

3. Osoby rozpoczynające kurs grupowy w późniejszym terminie wnoszą opłatę w zależności od ilości pozostałych zajęć do końca semestru.

4. Opłaty za kurs należy dokonać gotówką lub przelewem na konto bankowe przed pierwszymi zajęciami.

5. Grupa może powstać w każdym momencie po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

6. Osoby oczekujące na utworzenie grupy zostaną natychmiast powiadomione o możliwościach rozpoczęcia kursu.

7. Kursant zajęć grupowych może odwołać zajęcia najpóźniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia zajęć grupowych SMS-em, co umożliwia odrobienie zajęć  w umówionym terminie w danym opłaconym semestrze. Brak informacji o odwołaniu uniemożliwia odrobienie zajęć sprawia, że zajęcia przepadają.

8. Zajęcia grupowe 30 minutowe dostają limit czasu 45 minut od przejścia przez bramę, a więc 15 minut na rozebranie przed i ubranie po zajęciach oraz 30 minut zajęć. Przekroczenie tego limitu jest naliczane według cennika pływalni. Zajęcia grupowe 45 minutowe dostają limit czasu 60 minut od przejścia przez bramę, a więc 15 minut na rozebranie przed i ubranie po zajęciach oraz 45 minut zajęć. Przekroczenie tego limitu jest naliczane według cennika pływalni. Na pływalni "Wodne Piaski" limity zarówno dla zajęć 30 minutowych jak i 45 minutowych są 60 minutowe.

9. Uczestnik wchodzi na zajęcia na podstawie wpisu na listę szkoły pływania w kasie pływalni.

10. W przypadku rezygnacji obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. 

 

Zajęcia indywidualne

1. Zajęcia indywidualne prowadzone są cały rok w umówionym terminie.

2. Kursant nie spóźnia się na lekcję z uwagi na częsty brak możliwości opóźnienia zakończenia lekcji.

3. Kursant indywidualny może odwołać zajęcia najpóźniej 1 dzień przed terminem zajęć telefonicznie lub SMS-em. W sytuacjach wyjątkowych można odwołać zajęcia najpóźniej 4 godziny przed ich terminem.

4. Zajęcia indywidualne nie odwołane lub odwołane w ostatniej chwili później niż 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć są płatne jak by się odbyły.

5. Opłata za zajęcia indywidualne jest jednorazowa.